Размер на текста: - | +

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ТУНЕЛИ

Проектиране на жп тунели;
Строителство на нови и удължаване на съществуващи жп тунели в земни и скални породи;
Презиждане на тунели с и без използване на тежки подпорни кръжила;
Анкериране, инжектиране и торкретиране за заздравяване на тунелната облицовка;
Хидроизолация на тунелната облицовка;
Изграждане на контрасвод в експлоатационни условия.