Размер на текста: - | +

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА МОСТОВИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

Проектиране, строителство и ремонт на жп мостове, подпорни стени, водостоци и други съоръжения по железопътната мрежа;
Смяна на стоманени мостови конструкции с нови, стоманобетонови;
Изграждане на нови водостоци под премостващи пакети, без прекъсване движението на влаковете;
Усилване на стоманени жп мостове;
Ремонт на стоманени жп мостове: антикорозионно покритие, смяна на дефектни лагери, оловни плочи, ламели и нитове и други;
Направа на предпазни габаритни рамки за мостове;
Укрепване на слаби места и свлачища;
Ремонт и строителство на нови подкранови пътища;
Строителство и ремонт на ревизионни канали и фундаменти за бандажни стругове в локомотивните и вагонните депа;
Изграждане и реконструкция на фундаменти за кантари